ห้องประชุมสัมนาภานุมาส

ห้องประชุมสัมนาภานุมาส

ห้องประชุมสัมนา สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้นับร้อยท่าน พร้อมเครื่องเสียง โปรเจ๊คเตอร์ครบชุด

view